Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten die begeleiding van Participatie Huis ontvangen. De cliëntenraad komt 4 keer per jaar bijeen. De onderwerpen die we behandelen zijn zeer uiteenlopend zoals de stand van zaken binnen de zorg en de gevolgen daarvan, en zij gaan in gesprek over welke acties we kunnen ondernemen die de veranderingen in de zorg met zich mee brengen.