Contra indicaties

Contra indicaties worden in overleg met WIJeindhoven bepaald.

De cliënt past niet binnen de doelgroep
Participatie Huis biedt (woon)begeleiding aan (jong)volwassenen vanaf 18 jaar, die door een cognitieve beperking, psychische en/of psychiatrische problematiek ondersteuning nodig hebben in hun dagelijks leven. In beginsel wordt gekeken naar de mogelijkheden van de cliënt en hoe begeleidbaar en gemotiveerd hij/zij zich opstelt. Indien er sprake is van actief middelengebruik (harddrugs) en/of een acute psychiatrische problematiek die gedwongen opname verreist, zal deze cliënt niet geplaatst kunnen worden.

Er is geen of onvoldoende indicatie aanwezig
Wanneer een cliënt niet in het bezit is van een geldige indicatie komt deze niet in aanmerking voor begeleiding door Participatie Huis.

De indicatie stemt niet overeen met de zorgvraag
Wanneer er sprake is van een indicatie, die niet in overeenstemming is met de zorgvraag,
Kan Participatie Huis de begeleiding weigeren in afwachting van een nieuwe indicatie.

Onvoldoende capaciteit
Wanneer er bij Participatie Huis geen capaciteit is zal de aangemelde cliënt op een wachtlijst worden geplaatst