Klachtenreglement

In het geval jij een klacht hebt, mag jij dit bespreken met jouw persoonlijk begeleider of de leidinggevende. Vaak lukt het om in goed overleg tot een oplossing te komen. Kom je er gezamenlijk niet uit, dan kan je een klacht indienen. Participatie Huis neemt binnen 5 werkdagen na ontvangst van jouw klacht contact met je op. Er zijn twee manieren om een klacht in te dienen.

Wijze 1 (interne klacht):

1. Telefonisch Bel Participatie Huis op 040-2186000. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

  1. Email Je kunt jouw klacht indienen via info@participatie-huis.nl
  2. Post Omschrijf de klacht in een brief naar:

Participatie-huis Generaal Cronjéstraat 11-51, 5642 MH Eindhoven 

Wijze 2 (externe klacht)

De klacht voorleggen bij een externe klachtenfunctionaris of de klachtencommissie.

Voor onze klachtenbehandeling zijn wij aangesloten bij klachtenportaal Zorg. Wij hebben een externe klachtenfunctionaris en een aansluiting op een externe klachtencommissie. Mocht jij als belanghebbende desondanks niet tevreden zijn over de werkwijze van Participatie Huis dan kan je jouw klacht bespreken met een externe klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris bekijkt samen met jou op welke wijze jouw klacht het beste kan worden opgelost. Deze klachtenfunctionaris is onpartijdig en kan jou gratis adviseren, bijstaan bij het formuleren van de klacht en op zoek gaan naar de beste manier om de klacht tot een oplossing te brengen. Het gesprek is informeel en oplossingsgericht. De klachtenfunctionaris benadert jou uiterlijk 6 weken na ontvangst van de klacht. Samen met de klachtenfunctionaris bepaal jij de vervolgstappen. Het klachtenreglement is bij alle begeleiders aanwezig. Indien gewenst, kun je ook een reglement bij de Klachtencommissie opvragen. Klik hier voor het indienen van een klacht bij klachtenportaal Zorg.