Missie en visie

Missie
Participatie-huis streeft ernaar dat haar cliënten een zelfstandig en zinvol leven kunnen leiden. Dit betekent dat ze zich als zelfstandig burger kunnen handhaven in onze samenleving met de eisen die daaraan worden gesteld. Wij maken met onze cliënten plannen die gericht zijn op zelfstandig wonen en leven, in harmonie met anderen in de omgeving.

Visie
Participatie Huis wordt gekenmerkt door een lage interne hiërarchie en een horizontale organisatiestructuur. Dit zorgt voor een transparante organisatie waarbij optimale begeleiding van de cliënt centraal staat. Participatie Huis is een regionaal opererende organisatie voor het bieden van zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke, psychische en/of sociale beperking. De wensen, kansen en de mogelijkheden van onze cliënten bepalen onze identiteit en zijn het uitgangspunt voor onze normen en waarden.