Privacyreglement

Participatie Huis beheert en verwerkt persoonsgegevens van cliënten in een digitaal registratiesysteem. Deze verwerkingen vinden plaats om uiteenlopende redenen; op basis van wettelijke en/of contractuele verplichtingen.
Tevens verwerkt Participatie Huis de persoonsgegevens conform het beleid van Participatie Huis.

Alle medewerkers binnen Participatie Huis hanteren strikte normen rondom privacy volgens de Wet Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). Participatie Huis behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Opgeslagen persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Participatie Huis. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht tegenover derden. In uitzonderlijke gevallen kan de begeleider informatie verstrekken of een melding doen aan het Advies en Meldpunt Kindermishandeling, de Raad voor de Kinderbescherming of Veiligheidshuis.