Wachttijd

Informatie voorziening:

De cliënt krijgt indien gewenst inzicht in zijn plaats op de wachtlijst.
Hij dient dit verzoek schriftelijk in te dienen via info@participatie-huis.nl.
Op dit verzoek wordt uitsluitend schriftelijk geantwoord. Indien de cliënt van de wachtlijst verwijderd wil worden, bijvoorbeeld in het geval van het overstappen naar een andere zorgaanbieder, kan dit per direct. Dit dient hij/zij wel schriftelijk aan te geven via info@participatie-huis.nl